Affärssystem är ett företags viktigaste kugge

”Affärssystem är ett företags viktigaste kugge”, med dessa ord inledde en ledande expert inom ämnet, företagande och affärssystem, fredagens föreläsning på vår lokala affärssystemsmässa. Han fortsatte sedan med att berätta att det fortfarande finns allt för många företag i Sverige som i nuläget inte har ett fult fungerade affärssystem. Enligt honom är detta ett stort problemkomplex, eftersom viktiga företagsuppgifter kan bli icke- redovisade, vilket i sin tur medför till att företag blir allt för slarviga med att dokumentera viktiga handlingar. Vidare redovisade han olika former av affärssystem som finns tillgängliga på marknaden och för- respektive nackdelar med alla dessa. Efter seminariet fick jag en kortare pratstund med honom. Här nedan följer mina frågor:

Varför är det enligt dig viktigt med att affärssystem?

  • Att ha förfogande till all fakta i ett och samma system är en viktig förhållande för att kunna ta reella och precisa affärsbeslut. Vidare har jag sett tilltagande begäran från konsumenterna, fler och fler försäljningskanaler som inleds upp, liksom den internationella konkurrensen.

Vilket företag skulle du som expert rekommendera om du fick möjligheten?

  • Personligen, och jag vill bara påpeka att detta är min personliga åsikt, så skulle jag vilja rekommendera företaget: Proclient. De har en erfaren och kunnig personal som alltid kan ta fram fantastiska lösningar åt små som stora företag.

Finns det något ytterligare som du vill tillägga till vårt samtal? 

  • Det är nog att både stora som småföretag är i behov av välfungerande affärssystem. Du ska aldrig som företagare tänka att: mitt företag är inte tillräckligt stort för att införskaffa affärssystem. Du ska istället direkt när du bildar företaget införskaffa systemet, så att du direkt från början har ordning på allt.

Tre frågor var som sagt allt jag fick med denna expert. Sen var han tvungen att dra vidare och samtala på ett nytt seminarium. Jag vill dock påpeka att denna dag var mycket givande för min del. Jag lärde mig mycket nya saker, som jag säkert har stort nytta av i framtiden.