Leksaker som inte skadar hörseln

På många förskolor och fritidshem utsätts barnen dagligen för starka och ihållande ljud som kan skada deras hörsel permanent. Ljudnivån är ofta högre än för de nivåer som industrin kräver hörselskydd. Det är skrämmande med tanke på att örat inte har någon skyddsmekanism mot höga skadliga ljud utan skadorna kan ske redan i tidig ålder. […]