Är gatumålningar konst?

Gatumålningar eller ”graffiti” som det också heter, har länge varit omdebatterade som ”konstverk”. Skilda är åsikterna huruvida dessa målningar verkligen ska räknas som konst eller ej. De flesta har nog någon gång stött på denna gatans konst i form av sprayade eller målade budskap på väggar, murar i offentliga rum eller andra platser. De finns överallt att beskåda och det verkar som att man antingen gillar eller hatar dessa målningar. Debatten löper vidare, ska graffiti räknas som konst eller vandalism? Vem är det som avgör vad som ska räknas som konst eller inte?

Graffiti som konst i Borås

Graffitin har starka anhängare och överallt kan man skåda verken av dessa. I Borås stad har man erkänt gatumålningen som konst. Varje år anordnas en festival ”No limits” för att visa upp olika graffiti-konstnärer där man låter dessa måla sina konstverk på olika husfasader. Vitsen med detta arrangemang är att låta fantastiska konstnärer visa upp sin konst på ett lagligt vis. Festivalen lockar inte bara graffitimålarna själva utan flera andra internationella konstnärer som vill ta del av de målade konstverken. På grund av erkännandet av graffiti som konst, blir det alltmer accepterat att ha husmålningar. Men självklart finns det fortfarande de som inte är helt eniga med att dessa målningar ska få ett erkännande. Olika forskningar kring graffiti och kopplingar till brott har inte gett några indikationer på att det skulle vara mer vanligt att hamna i brottslighet för graffitikonstnärer än några andra.

Gatukonstens betydelse

I Sverige har vi mer och mer anammat dessa konstnärers sätt att uttrycka sig och till och med vårt regelverk. I Stockholm finns numera en kulturmärkt målning som skapades redan 1989. Det är den första graffitimålningen som är både kulturmärkt och erkänd som konstverk. Skaparna till detta konstverk har inspirerat mängder av andra graffitikonstnärer under åren. Många är de som har fått ”slåss” för att bevara den stora målningen (störst i Norden) innan det bestämdes att den skulle skyddas.