Produkter och system för en sund boendemiljö

Ambitionen att sälja och utveckla fuktspärrsystem som kunderna efterfrågar har ökat bland företag och hela tiden ser man till att öka konceptet så att man idag har system för både tak, väggar, golv, krypgrund, källarvägg och dränering.

Fukt eller fuktskador?

Ja men det är precis då vi kan börja snacka om fuktspärrar. Det flesta företag har utvecklat fuktspärrar för alla behov eftersom det säljs olika typer av system och spärrar som ger olika typer av skydd. Ibland kan det handla om att man behöver göra det för sitt tak, i andra fall nere i källaren. Produkterna fungerar helt enkelt på olika sätt men givetvis lika bra vid nyproduktion av hus eller vid renoveringar vid olika typer av fuktskador. Visionen är som sagt att vara det första alternativet i det förskrivna ledet till alla byggprojekt på de bearbetade marknaderna. Men naturligtvis i slutändan att helt enkelt bidra till människors vardagsmiljö så att den är så bra som bara möjligt. Därför erbjuder man ett komplett produktsortiment av fuktspärrar och fuktspärrsystem när det avser att fuktsäkra hus från grund till tak, där kvalitet på produkterna är allra största fokus.