Kondomer

Kondomer i sig är verkligen inget nytt påfund utan har funnits så länge tillbaka som till 1300-talet f. kr. Då fanns inget gummi att göra kondomerna av utan istället använde man sig av djurhudar och tarmar. Man har hittat fodral av djurhudar och tarmar i Egypten från 1300-talet f. Kr., och på 1500-talet har man sett att kondomer tillverkades av linne eller blindtarmar från svin samt fiskblåsor. Alla kondomer tillverkades för hand och var väldigt dyra. Det skulle dröja ända till mitten av 1800-talet innan kondomerna kunde tillverkas i gummi tack vare en uppfinnare vid namn Charles Goodyear.

Billiga kondomer för alla

Efter att tillverkningen av kondomer i gummi tagit far kunde kondomerna äntligen komma fler till pass och då de också blev billigare. I början av 1900-talet hade fler börjat använda sig av kondomer och det såldes som aldrig förr, men samtidigt som försäljningen ökade spred sig också missnöjet i rasande fart. Vissa ansåg att användandet av kondomer bidrog till en ökad prostitution samt blev ett hot mot familjen och samhället. Härav stiftades en lag som ledde till att preventivmedel (däribland kondomer) blev tillåtna men att göra folk medvetna om dom var strängt förbjudet.

RFSU propagerar om kondomer

Året 1933 bildades RFSU av journalisten Elise Ottesen-Jensen och en grupp radikala läkare. Självklart var en av de viktigaste punkterna förbudet mot upplysning och information om preventivmedel som t ex kondom. Deras propaganda ledde till att förbudet att upplysa om preventivmedel upphävdes 1937. Några restriktiv blev kvar dock, t ex fick kondomer endast säljas av apotek eller liknande där man sålde sjukvårdsartiklar.

Det skulle dröja ända till 1970-talet innan alla förbud upphävdes och kondomer kunde säljas av vem som helst vart som helst. Man fick också upplysa och informera om kondomernas användningsområde. Tack och lov så kan du köpa kondomer överallt idag, de finns i alla former, smaker och färger, knottriga, stora eller små. De till och med delas ut gratis på ungdomsmottagningar och vårdcentraler emellanåt.