Heta plagg för riskabla situationer

Såg att det var en stark rökutveckling nere i Göteborgs hamn nyligen. Funderade först om det var rök från ett företags verksamhet men omfattningen av röken var för stor så jag misstänkte det var en brand i området. Nyheterna konfirmerade mina misstankar en stund senare att det var en brand som spridit sig nere i hamnen. Hoppas att de som befann sig i området hade flamskyddskläder. Branden i hamnen bekämpades och till slut var allt släckt. Självklart blev resultatet stora skador, men verkar som brandmännen gjort ett gott jobb utifrån förutsättningarna.

När fastigheter utsätts för bränder är det lite sent men kanske en god idé att göra en omfattande brandinspektion av området. Tanken är att förstärka brandsäkerheten och undvika framtida bränder. Exempel på åtgärder kan vara fler brandsläckare, se över nödutgångar, säkra att brandvarnare fungerar korrekt, använda brandskyddsfärg m.m. För att få en professionell genomgång av brandsäkerheten bör man anlita en fackman.

Om du arbetar med metaller eller svetsar finns risk för bränder och det kan vara en god idé med flamskyddskläder. Flamskyddskläder är idag bekväma att bära och ger ett skydd när olyckan dyker upp.

När det gäller brandsäkerhet i hemmet bör du kolla upp batterier i brandvarnare, fixa en enklare brandstege och gärna ha brandfilt samt brandsläckare lättåtkomliga. Under juletider sker ett stort antal bränder och det sker ofta i samband med advent, då många tänder levande ljus i hemmet.

Brandskyddsföreningen rekommenderar att du vid en brand räddar de som är i livsfara utan att utsätta dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Eftersom den giftiga röken stiger uppåt är det bra att försaka hålla sig så nära golvet som möjligt. Varna alla som hotas av branden och larma räddningstjänsten. Läs mer om rekommendationerna hur du ska agera vid brand på Brandskyddsföreningens hemsida.