Kontrakt mellan underentreprenör och uppdragsgivare

Sverige som land är relativt oexploaterat om man ser till landets totala yta. Det jag kan reagera lite extra på är hur stor andel kustnära lägen som ännu inte är bebyggda med bostäder. Istället för bostäder finns det massa industrier, kan förstå att vissa av dessa har nytta av logistiken via havet, men det finns […]

Digitaliseringens möjligheter sträcker sig ända upp till molnen!

Förr i tiden var det vanligt att man sparade information från en dator i disketter eller kasettband. Jag tänker i första hand på datorn VIC-64. Spelen var fantastiska, men tog ofta lång tid att starta upp innan man kunde ge sig in i spelet. Behöver inte dra någon historia över datorernas utveckling sedan 80-talet, vi […]