Låt skylt peka mot lagerhylla

Är man ett relativt nytt företag kan det vara svårt att bli sedd av kunder och andra som kan vara intresserad av ens produkter. Då är det bra att skylta riktigt ordentligt. Helst ska man välja stora företagsskyltar som kan sitta ute i alla typer av väder, året om. Då kan nästan vem som helst se vart företaget har sina lokaler. Är skylten eller skyltarna placerade på ett bra och synligt ställe i anslutning till lokalerna, blir det ännu lättare för utomstående att se var företaget har sin dörr. Beroende på vad för typ av skyltar man köper och hur ingången är placerad, kan det vara bra att fylls företagsskyltarna med mer saker än endast företagsnamnet. Exempelvis ifall dörren är placerad vid ena hörnet, kan det vara bra att ha med en stor pil som pekar mot dörren. På så sätt kan folk som ska besöka se var dörren är.

Att inte skylta med var ens dörr är någonstans och exempelvis endast förlita sig på appar i telefonen ska visa vägen, är inte smart. Då apparna endast visar adressen med punkt på mitten av taket, kan det vara svårt att hitta till dörren ifall denna inte är stor och/eller går lätt att se från vägen. Även med vanlig GPS kan det vara svårt att hitta rätt när det inte är riktigt skyltat. Är GPS heller inte uppdaterad är det ännu svårare att veta att man kommit rätt.

Ibland kan även posten ha svårt att hitta nya företag. Detta eftersom det inte är tillräckligt skyltat och postbilarna sällan stannar på en plats längre än vad de behöver. Det är därför som de kör vidare och skickar ett SMS om att de inte lyckades leverera paketet.

Om man har separata ingångar för personal och lager, kan det vara bra att skylta till lagret också. Då är det mer sannolikt att det som levereras faktiskt hamnar på en lagerhylla.

Så om ni är eller äger ett nytt eller ganska nytt företag, investera i företagsskyltar, då vet ni att ni syns.