Kontrakt mellan underentreprenör och uppdragsgivare

Sverige som land är relativt oexploaterat om man ser till landets totala yta. Det jag kan reagera lite extra på är hur stor andel kustnära lägen som ännu inte är bebyggda med bostäder. Istället för bostäder finns det massa industrier, kan förstå att vissa av dessa har nytta av logistiken via havet, men det finns otaliga industrier som likväl kan ligga inåt landet.

Det råder en bostadsbrist i Sverige och idag är det dyrt att skaffa sig ett boende, kostnaderna för att bygga bostäder är höga och landar i slutänden på den som ska köpa ett boende. Nu har vi en låg ränta i Sverige, men vad händer när Riksbanken till slut höjer räntan, kommer bostadspriserna då till slut ”normaliseras” så att fler får råd att bo?

Som byggentreprenör finns det mycket saker att tänka på vid planering och genomförande. Det behövs ett tydligt avtal mellan alla företag som deltar i ett byggprojekt. Detta för att undvika missförstånd och onödiga kostnader. AB-U 07 är en mall för standardkontrakt som används i avtal mellan underentreprenörer och uppdragsgivare. Du kan finna mer information och uppdaterade avtal såsom AB-U 07 hos Boverket, som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Bostadsbristen i Sverige har skapat nya möjligheter för hus- och markägare. Numera tillåter man större friggebodar än tidigare. Dessa nya mini-hus kallas Attefallshus och kan vara upp till 30 kvm. Innan du bygger ett Attefallshus behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden, du behöver dock inget byggtillstånd för att uppföra ett Attefallshus på din tomt.’

Utöver Attefallshus är det även populärt med friggebodar. En friggebod kan ha en maxyta på 15 kvm.

När du skaffar ett Attefallshus eller friggebod rekommenderas det att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att inkludera byggnaderna i försäkringen.

Kommentarer är stängda.