Digitaliseringens möjligheter sträcker sig ända upp till molnen!

Förr i tiden var det vanligt att man sparade information från en dator i disketter eller kasettband. Jag tänker i första hand på datorn VIC-64. Spelen var fantastiska, men tog ofta lång tid att starta upp innan man kunde ge sig in i spelet. Behöver inte dra någon historia över datorernas utveckling sedan 80-talet, vi kan väl krasst konstatera att utvecklingen gått i en WARP-speed sedan dess.

Idag spelar betydligt fler människor datorspel. Du behöver inte längre äga en hårddisk för att spela. Många spel går att aktivera online via ”molnet”. Molnet är egentligen datorer som är uppkopplade i ett nätverk och som du kan få access till genom en internetkoppling.

Microsoft har en molnplattform som heter Microsoft Azure. Den är en plattformstjänst och används av många företag runt om i världen. Tjänsten gör det möjligt för anställda att arbeta på distans. Det är t.ex. fullt möjligt med en  integrering med azure. Du undrar kanske vad en integrering azure innebär?

Med en modern integrationsmotor blir det enklare att hantera digitaliseringens möjligheter. Du kan koppla en integrationsmotor till Microsoft Azure för att nyttja molntjänsten.

En integrationsmotor är ett verktyg som sköter informationshanteringen när du vill samla information från olika delsystem och spara resurser i er verksamhet. Det kan exempelvis handla om att koppla ihop logistikprogramvara med betalningssystemet i ert bolag, med fokus att slippa mata in samma information i bägge systemen manuellt. En bra integrering kan göra så att din information automatiskt hamnar i flera system direkt.

Digitaliseringen har verkligen utvecklats senaste åren och det är spännande att följa utvecklingen av tjänster såsom SAAS, molntjänster, e-handel och betalningslösningar.